News & Articles

Recent news and events from us

[Click on images to read more…]

Sammanfattning: Hur mycket bör chefen veta om dig med hjälp av AI? (3/28/2021) - Denna övergripande frågeställning var temat för addAI:s andra seminarium under våren 2021. Drygt 50 personer samlades virtuellt torsdagen den 25 mars för att diskutera andras och egna tankar kring detta.
Välkommen till AI samtal under våren (3/16/2021) - Vi kommer under våren arrangera tre online möten där vi går djupare in på olika områden koppat till en framtid med alltmer avancerade algoritmer. Vi kommer både presentera, diskutera och
2020 – A(I) year in review and ahead (1/1/2021) - “Artificial intelligence will reach human levels by around 2029. Follow that out further to, say, 2045, we will have multiplied the intelligence, the human biological machine intelligence of our civilization
Undersökningen om Svenskt AI tillgänglig (12/18/2019) - Den 27:e November deltog 150 personer vid lanseringen av den nya rapport som tagits fram av addAI.org samt Novus kring hur svenskar förhåller sig till AI. Nu är rapporten helt
Techdays. (10/25/2019) - Den 23:e oktober deltog AddAI i Microsofts TechDays på Kistamässan. I ett panelsamtal under under Daniel Akenines ledning, och inför omkring tvåtusen konferensdeltagare blickade Åsa Schwarz (författare och expert på IT-säkerhet), Emma
Lansering av boken Människor och AI (2/20/2019) - Välkommen till lansering av boken Människor och AI i Malmö den 4:e mars. Hur ska en lärare om några år sätta betyg på sina elever när några få har implantat
addAI nominerade till Sophiastipendiet 2019 (2/18/2019) - Sophiastipendiet belönar varje år en svensk person, ett företag eller en organisation som på ett påtagligt sätt bidragit till att lösa en samhällsutmaning med hjälp av AI. Under 2018 har
What does students think about AI? (2/12/2019) - What does school students think about AI? What are their perspectives when it comes to ethics and AI? Listen to students at Västervångskolan in Trelleborg discussing this topic. Photo credit
6 hours of AI (12/13/2018) - addAI.org recently arranged an AI day during the Internet Days in Stockholm and we were very happy to see so many of you there. We were approx. 400 people on
#ALMEDALEN och AI (7/6/2018) - AI var det nya svarta i Almedalen i år med runt 60 olika seminarier som berörde AI och dess effekter. En observation var att man ofta använde AI som det