6 hours of AI

addAI.org recently arranged an AI day during the Internet Days in Stockholm and we were very happy to see so many of you there. We were approx. 400 people on site as well as 200 watching remotely. Now all the material is available – free to watch (thx Internetstiftelsen).

Yes we know! It is to much to watch – for your convenience the material is divided as a playlist below by speaker speaker below.

How to watch. Press the playlistbutton in the top right corner to select your speaker.

PROGRAM:
Vad är AI idag – och imorgon?

Använder du ordet AI utan att veta vad det betyder? Är det en term att beskriva smarta algoritmer eller är det något mer? Vad kan AI göra idag och vad kan det kanske göra imorgon?

Talare

 • Daniel Akenine Nationell Teknikchef på Microsoft och ordförande för Sveriges IT-arkitekter. Daniel har en historia som fysiker och neuroforskare på Karolinska samt som utvecklare och it-arkitekt för ett antal av Sveriges finansiella it-system.  
 • Jonas Stier   Professor i Sociologi Jonas Stier is a professor of intercultural studies at Dalarna University, Sweden. His expertise includes interpersonal and intercultural communication, inclusion, identity and diversity. 
 • Christian Guttmann   Adjungerad professor vid University of NewSouth Wales LIVE från Indien: Executive Director, Nordic Artificial Intelligence/ VP, Global Head of Artificial Intelligence Tieto.
  Christian Guttmann är en AI-forskare och entreprenör. Han leder Tietos enhet för global AI-utveckling och innovation. Han är adjungerad professor vid University of NewSouth Wales i Australien och forskarassistent vid Karolinska Institutet. Guttmann är en entreprenör och har startat flera företag inom området artificiell intelligens. 
 • Maria Nyström Agback   Handläggare/Jurist/författare med inriktning psykiatri Maria är jurist på SKL och har skrivit ett kapitel i boken ”Människor och AI” som lanseras på Internetdagarna. Hon har tidigare arbetat som omvärldsanalytiker och tjänstgjort i tillfälliga staber som hanterat terroristbrott, ebolahot och skogsbrand. 

11:30-12:30

Plats A4, vån 5 Språk Svenska 

AI i praktiken – tillämpningar och användningsområden

Kom och se olika exempel på användandet av AI. Hur kan man använda ”cognitive computing” för att automatiskt hitta personuppgifter, hur använder Försäkringskassan och Uppsala AI och hur kan hårdvara vara en del av lösningen?

Moderator(er)

 • Helena Blackbright   Mälardalens Högskola Helena Blackbright, projektledare på Automation Region och doktorand i innovationsledning vid Mälardalens högskola. Helena är också medgrundare till addAI och ISPIMs (the International Society for Professional Innovation Management) special interest group AI & Innovationsledning. 

Panel

 • Markus Bylund   Strategichef för IT och digitalisering på Uppsala kommun Markus är strategichef för IT och digitalisering på Uppsala kommun och arbetar med att maximera nyttan med digitalisering av kommunens tjänster och verksamhet. I sitt arbete befinner han sig till vardags mitt i skärningspunkten mellan teknik-, verksamhets- och ledarskapsutveckling. 
 • Karl-Oskar Brännström   VD för Aigine AB Karl-Oskar är jurist, entreprenör och VD för Aigine AB. Han brinner för digital processutveckling och att med modern teknologi uppnå både högre flödes- och resurseffektivitet.
 • Andreas Henningsson   Försäkringskassan Andreas Henningsson är arkitekt vid Försäkringskassan 
 • Leif Nordlund   Nvidia Leif Nordlund är AI / Machine Learning Evangelist vid Nvidia 
 • Fahrim Shirinzade 

12:30-13:30

Lunch

13:30-14:00

Plats A1 kongresshallen, auditorium, vån 4 Språk English 

Keynote-sessions

Talare

 • Max Tegmark När Max Tegmark talar om sam- och framtiden är det lätt att tro att han förväxlat verkligheten med någon obskyr science fiction-litteratur. Han är känd för sina kontroversiella teorier om parallella universum och artificiell intelligens. Han är professor i astrofysik och sedan 1990 är han verksam i USA, där han för närvarande arbetar på MIT, Massachusetts Intitute of Technology i Boston. 

14:00-15:00

Plats A4, vån 5 Språk Svenska 

Människan och AI – tillsammans

När AI tar över allt fler uppgifter från oss människor så finns det en uppenbar risk att vi känner oss hotade. Det finns dessutom ett stort antal etiska frågeställningar kopplade till AI runt värderingar, säkerhet, rättvisa och transparens. Frågorna kan sammanfattas till: Hur ska vi egentligen leva tillsammans med allt intelligentare maskiner?

Moderator(er)

 • Rebecka Cedering Ångström   Ericsson Research Rebecka Cedering Ångström är forskare vid Ericsson Consumer and Industry Lab, en forskningsenhet vid Ericsson Research som studerar hur Informations- och kommunikationsteknikers (ICT) påverkan på samhälle, Industri och människor. 

Panel

 • Fredrik Heintz   Docent Docent Fredrik Heintz är lektor vid Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings universitet. Han är ordförande i Svenska AI-sällskapet, föreståndare för forskarskolan inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) med mer än 120 doktorander, medlem i EU-kommissionens High Level Expert Group on AI. Hans forskningsområden är artificiell intelligens och autonoma system. Han är också väldigt aktiv i utbildningsfrågor kopplat till införandet av programmering i grundskolan samt utbildning och fortbildning inom AI. 
 • Li Felländer-Tsai   Professor Professor i Ortopedi, Överläkare, Föreståndare för Center for advanced medical simulation and training (CAMST) 
 • Stefan Larsson   Docent och jurist Stefan Larsson är jurist och docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle på LTH, Lunds universitet, och programchef för det digitala samhälletprogrammet på tankesmedjan Fores. Han är disputerad i såväl rättssociologi som i fysisk planering och hans forskning är inriktad mot digitaliseringens möjligheter, utmaningar och konsekvenser från ett rättsligt, socialt och samhälleligt perspektiv. Detta inkluderar behovet av tillit och transparens på datadrivna marknader, som i handelns användning av kunddata, eller gällande rättsliga, sociala och normativa utmaningar inom utveckling och användning av artificiell intelligens. Stefan är även medlem i Konsumentverkets vetenskapliga råd. 
 • Mikael Anneroth   Expert Human & Society perspective of ICT, Ericsson Research Mikael Anneroth holds an expert position within Ericsson Research in Sweden. At Ericsson, he is studying the use of ICT and communication systems from the human and society perspective doing exploratory work in new service concept areas including sustainability aspects. Special interest is given to Artificial Intelligence and Smart Sustainable Cities. Mikael has been working with the impact of digitalisation, user experience issues and interaction design for mobile and fixed communication systems at Ericsson since 1995. 
 • Anna Felländer   Regeringens digitaliseringsråd Affilierad fakultet KTH, senior rådgivare BCG och medlem i regeringens digitaliseringsråd. 
 • Micael Frideros   Civilingenjör i industriell ekonomi ESSÄ: Micael Frideros är civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings universitet och har en bakgrund som managementkonsult. I magisterrapporten ”Artificiell intelligens som beslutsmetod” diskuterar Micael AI som teknik och metod, medan han i magisterrapporten ”Artificial Intelligence – progress in business and society” fokuserar på teknikens utvecklings- och spridningshastighet. 

15:00-15:30

Eftermiddagsfika

15:30-17:00

Plats A4, vån 5 Språk Svenska 

Digitala personer – en ny rättsfigur?

Det finns redan ett antal exempel på där man börjat diskutera rättigheter för AI system. Roboten Sophia blev förra året tilldelad det första saudiska medborgarskapet för en robot. I rättssystemen idag så finns det en uppdelning mellan juridiska och fysiska personer där fysiska personer är människor. Är det dags att introducera en tredje rättsfigur kanske – digitala personer?

Moderator(er)

 • Cecilia Magnusson Sjöberg   Professor Cecilia Magnusson Sjöberg är professor, JD. och ämnesföreståndare för rättsinformatik på Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Hon har lång erfarenhet av juridiskt arbete förknippat med utveckling och användning av it, bl.a. som särskild utredare och expert i statliga utredningar. 

Panel

 • Markus Bylund   Strategichef för IT och digitalisering på Uppsala kommun Markus är strategichef för IT och digitalisering på Uppsala kommun och arbetar med att maximera nyttan med digitalisering av kommunens tjänster och verksamhet. I sitt arbete befinner han sig till vardags mitt i skärningspunkten mellan teknik-, verksamhets- och ledarskapsutveckling.
 • Stanley Greenstein   Doktor Jur.dr och universitetslektor i rättsinformatik, vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet
 • Nicklas Berild Lundblad   Google Nicklas Berild Lundblad är samhällspolitisk europachef på Google samt adjungerad professor i innovation vid INDEK på Kungliga Tekniska Högskolan.
 • Anne Kaun   Docent i medie- och kommunikationsvetenskap ESSÄ: Anne Kaun är docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.
 • Gerolf Nauwerck   Doktorand med inriktning mot digital arbetsmiljö ESSÄ: Gerolf Nauwerck är doktorand vid Uppsala universitet i forskargruppen Health, Technology & Organization (HTO). Hans forskning handlar om konsekvenser för arbetet när komplexa organisationer digitaliseras. Han har tidigare länge arbetat som IT-strateg och utredare i offentlig sektor.
 • Stefan Larsson   Docent och jurist Stefan Larsson är jurist och docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle på LTH, Lunds universitet, och programchef för det digitala samhälletprogrammet på tankesmedjan Fores. Han är disputerad i såväl rättssociologi som i fysisk planering och hans forskning är inriktad mot digitaliseringens möjligheter, utmaningar och konsekvenser från ett rättsligt, socialt och samhälleligt perspektiv. Detta inkluderar behovet av tillit och transparens på datadrivna marknader, som i handelns användning av kunddata, eller gällande rättsliga, sociala och normativa utmaningar inom utveckling och användning av artificiell intelligens. Stefan är även medlem i Konsumentverkets vetenskapliga råd. 
 • Fredrik Stiernstedt   Docent ESSÄ Fredrik Stiernstedt är docent i medie- och kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola.