#ALMEDALEN och AI

AI var det nya svarta i Almedalen i år med runt 60 olika seminarier som berörde AI och dess effekter. En observation var att man ofta använde AI som det nya ordet för digitalisering vilket gjorde att många AI diskussioner kretsade kring ledning, innovation och samarbete snarare än ämnet artificiell intelligens. Även om ett antal ministrar i årets Almedalen talade om AI så är ämnet dock inte (ännu) en politisk fråga i partiledartalen utan oftare kanske ses som en mer praktisk fråga.

Även flera från addAI var på plats under årets Almedalen och arrangerade bland annat ett fullsatt seminarium som Aftonbladet refererat i sin kolumn ”En bisarr tid när nazister överskuggar vår tids ödesfrågor”. En reflektion om vad som verkligen är framtidens viktigaste ödesfråga.

AI eller nazister?

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/m64wOO/en-bisarr-tid-nar-nazister-overskuggar-var-tids-odesfragor

Cecilia, Rebecka, Helena och Daniel från addAI i Almedalen