Latest Past Events

Reflektioner på AI

Reflektion av AI året som gått och lite om framtiden Eventdetaljer Den 1:a januari 2021 publicerade addAI en reflektion av AI året som gått och lite om framtiden. Vi kommer under våren arrangera tre online möten där vi går djupare in på olika områden koppat till en framtid med alltmer avancerade algoritmer. Vi kommer både

Offsite – workshop

STEAM HOTEL Västerås

Internal 2-day workshop for 2020 work.